Stránku rekonštruujeme...

[obrázok vypínača]

Pripravujeme pre vás novú a lepšiu stránku, zatiaľ si pozrite stránky našich najväčších projektov:


Moja prvá škola

[logo projektu Moja prvá škola]

www.mojaprvaskola.sk

Škola na dotyk

[logo projektu Škola na dotyk]

www.skolanadotyk.sk

The School Dance

[logo projektu The School Dance]

www.schooldance.sk

Škôlka hrou

[logo projektu Škôlka hrou]

www.skolkahrou.sk


Adresa:

Nezisková organizácia EDULAB, Rigeleho 1, 811 02 Bratislava, Slovenská republika

Kontakty:

tel.: +421 2 321 99 121, e-mail: info@edulab.sk, www.edulab.sk