Nezisková organizácia EDULAB

VZDELÁVANIE SA NÁS TÝKA


[ilustračný obrázok]

Nezisková organizácia EDULAB

Centrum moderných vzdelávacích technológií. Vzdelávanie sa nás týka.

[ilustračný obrázok]
[ilustračný obrázok]

Kto sme

[ico O EDULABe]

EDULAB je centrum moderného vzdelávania. Sme učitelia, ktorých sa vzdelávanie bytostne týka.

Viac

Poslanie

[ico Poslanie]

Prinášame inovácie pre všetkých učiteľov na Slovensku. Zrozumiteľne a najmä prakticky.

Viac

Vzdelávanie

[ico Akcie]

Rozvíjajte svoje pedagogické kompetencie a získajte certifikát do atestačného alebo pedagogického portfólia.

Viac