Nezisková organizácia EDULAB

VZDELÁVANIE SA NÁS TÝKA


[ilustračný obrázok]

Nezisková organizácia EDULAB

Centrum moderných vzdelávacích technológií. Vzdelávanie sa nás týka.


Kto sme

[ico O EDULABe]

EDULAB je centrum moderného vzdelávania. Sme učitelia, ktorých sa vzdelávanie bytostne týka.

Viac

Poslanie

[ico Poslanie]

Prinášame inovácie pre všetkých učiteľov na Slovensku. Zrozumiteľne a najmä prakticky.

Viac

Akcie

[ico Akcie]

Príďte na školenie Fenoménov sveta a zistite, ako zefektívniť a zatraktívniť vyučovanie pomocou nového školského predmetu.

Viac