Nezisková organizácia EDULAB

VZDELÁVANIE SA NÁS TÝKAEDULAB

EDULAB je centrum moderného vzdelávania. Uvedomujeme si, že učitelia potrebujú konkrétne riešenia, ktoré prinesú do ich každodennej práce inovácie a kontakt so súčasnou modernou dobou. Zároveň vieme, že učiteľ nemá čas neustále aktualizovať svoje metódy a prístupy. Moderná doba prináša rýchle zmeny a úlohou EDULABu je na tieto zmeny reagovať a sprostredkovať ich učiteľom zrozumiteľne a najmä prakticky. Sme učitelia, ktorých sa vzdelávanie bytostne týka.

Prinášame inovácie pre všetkých učiteľov na Slovensku.


[ico Inovácie]

Prinášame inovácie

Inovácie sú možné len vtedy, ak sú splnené štyri podmienky. Učiteľ má dostatočné materiálne a technologické zabezpečenie. Má dostatok kvalitných metodických materiálov a vyučovacích pomôcok. Je kvalitne pripravený na svoju prácu. Jeho postoje smerujú ku kvalitnému modernému vzdelávaniu. Všetky štyri podmienky sa snažíme spájať v každom našom projekte. Inovácie sú možné len v adekvátnych podmienkach. EDULAB tieto podmienky pre učiteľov pripravuje.

[ico Učitelia]

Pre všetkých učiteľov

Našou cieľovou skupinou je bežný pedagóg, ktorý nemusí mať žiadne špeciálne zručnosti. Je dobrý vo svojej praxi a chce obohatiť svoju profesionalitu o nové prespektívy. Zaujímajú nás učitelia od materských škôl až po pedagógov pripravujúcich budúcich učiteľov. Nie je dôležité, aký má učiteľ aktuálny vzťah k digitálnym technológiám, dôležitý je jeho pozitívny postoj k zmene. Pre všetkých takýchto pedagógov poskytujeme naše služby.

[ico Slovensko]

Na celom Slovensku

EDULAB má sídlo v Bratislave, ale našou filozofiou je decentralizovaný model práce. V projektoch spolupracujeme s pedagógmi priamo v regiónoch prostredníctvom lektorov, ktorí pôsobia v danom regióne. Osobný kontakt uprednostňujeme pred elektronickým.


Partneri

Centrum EDULAB spája a podporuje spoluprácu partnerov z akademickej oblasti, súkromné subjekty a verejnú správu.

[logo Agemsoft, a.s.]

AGEMSOFT je slovenská spoločnosť pôsobiaca v oblasti vzdelávacích e-learningových technológií a softvéru pre školy, verejný sektor a jednotlivcov. Technológie aprodukty spoločnosti AGEMSOFT sú zamerané na podporu celoživotného vzdelávania od predškolského veku, cez základné a stredné školstvo, vysoké školy a verejnosť bez rozdielu veku.

www.agemsoft.sk

[logo SAMSUNG]

SAMSUNG Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur reprehenderit esse.

www.samsung.sk

[logo NEUROPEA]

NEUROPEA Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

www.neuropea.com

[logo Slovak Telekom, a. s.]

Slovak Telekom, a. s. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla.

www.telekom.sk

[logo TATRA BANKA]

TATRA BANKA Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

www.tatrabanka.sk

[logo Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove]

Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse.

www.unipo.sk/pedagogicka-fakulta