Nezisková organizácia EDULAB

VZDELÁVANIE SA NÁS TÝKA


Novinky


[ilustračný obrázok k článku o vstupe Neziskovej organizácie EDULAB do Digitálnej koalície]

19. jún 2018

EDULAB vstúpil do Digitálnej koalície

Nezisková organizácia EDULAB využije svoje dlhoročné skúsenosti s tvorbou moderných vzdelávacích materiálov a v rámci Digitálnej koalície sa bude aktívne podieľať na zvyšovaní úrovne digitálnych zručností na Slovensku.


15. máj 2018

[ilustračný obrázok k Fenoménom sveta]

Fenomény sveta menia bežnú výučbu na zážitok

Fenomény sveta sú nový vyučovací predmet pre druhý stupeň základných škôl. Jeho obsahom je vzdelávanie založené na zážitkovom vyučovaní, ktoré žiakom sprostredkuje tému ich vlastnou skúsenosťou.

Viac


16. január 2018

[ilustračný obrázok k reportáži RTVS: Zážitkové učenie o životnom prostredí]

Zážitkové učenie o životnom prostredí

Reportáž RTVS „Zážitkové učenie o životnom prostredí“ o projekte Misia modrá planéta s Kozmixom. Reportáž bola odvysielaná v Správach RTVS, začína o 19:41 min.

Viac


16. január 2018

[ilustračný obrázok k reportáži TA3: Enviroprojekt naučil deti formou hier ako sa majú správať k planéte]

Enviroprojekt naučil deti formou hier ako sa majú správať k planéte

Reportáž TA3 „Enviroprojekt naučil deti formou hier ako sa majú správať k planéte“ o projekte Misia modrá planéta s Kozmixom.

Viac


16. január 2018

[ilustračný obrázok k rozhovoru v RTVS: Modrá planéta podporuje tímovú spoluprácu]

Modrá planéta podporuje tímovú spoluprácu

Rozhovor s J. Machajom, riaditeľom EDULABu „Modrá planéta podporuje tímovú spoluprácu“ o projekte Misia modrá planéta s Kozmixom. Rozhovor bol odvysielaný naživo v Ranných správach RTVS, začína o 14:19 min.

Viac


2. december 2017

[ilustračný obrázok k reportáži RTVS: Projekt Modrá planéta pre žiakov]

Projekt Modrá planéta pre žiakov

Reportáž RTVS „Projekt Modrá planéta pre žiakov“ o projekte Misia modrá planéta s Kozmixom. Reportáž bola odvysielaná v Správach RTVS, začína o 38:57 min.

Viac


20. október 2017

[ilustračný obrázok k článku Učenie sa mení zásadným spôsobom. Prečo budú hry vo vyučovaní stále dôležitejšie?]

Učenie sa mení zásadným spôsobom. Prečo budú hry vo vyučovaní stále dôležitejšie?

Článok na internetovom portáli o vzdelávaní a sebarozvoji Eduworld.sk „Učenie sa mení zásadným spôsobom. Prečo budú hry vo vyučovaní stále dôležitejšie?“ o projekte NIMBUS a gamifikácii v procese učenia.

Viac


10. október 2017

[ilustračný obrázok k článku M. Ružeková: Deti si budú pamätať, že budúcnosť planéty je v rukách človeka, či je malý alebo veľký]

M. Ružeková: Deti si budú pamätať, že budúcnosť planéty je v rukách človeka...

Článok na internetovom portáli o vzdelávaní a sebarozvoji Eduworld.sk „M. Ružeková: Deti si budú pamätať, že budúcnosť planéty je v rukách človeka...“ o projekte Misia modrá planéta s Kozmixom.

Viac


11. september 2017

[ilustračný obrázok k článku Environmentálna výchova sa na základných školách začne učiť hravo a zábavne]

Environmentálna výchova sa na základných školách začne učiť hravo a zábavne

Článok na internetovom portáli o vzdelávaní a sebarozvoji Eduworld.sk „Environmentálna výchova sa na základných školách začne učiť hravo a zábavne“ o projekte Misia modrá planéta s Kozmixom.

Viac


17. máj 2017

[ilustračný obrázok k článku EDULAB Live: Stretnutia s učiteľmi v Nitre, Žiline a Košiciach]

EDULAB Live: Stretnutia s učiteľmi v Nitre, v Žiline a v Košiciach

Kompletné informácie o stretnutiach s učiteľmi „EDULAB Live“.

Viac


6. apríl 2017

[ilustračný obrázok k článku Aj deti potrebujú rozumieť peniazom – naučí ich to Malá finančná akadémia]

Aj deti potrebujú rozumieť peniazom – naučí ich to Malá finančná akadémia

Článok na portáli TouchIT „Aj deti potrebujú rozumieť peniazom – naučí ich to Malá finančná akadémia“ o projekte Malá finančná akadémia s Kozmixom.

Viac


23. marec 2017

[ilustračný obrázok k článku Žiaci aj učitelia sú z Malej finančnej akadémie nadšení]

Žiaci aj učitelia sú z Malej finančnej akadémie nadšení

Článok v denníku Pravda „Žiaci aj učitelia sú z Malej finančnej akadémie nadšení“ o projekte Malá finančná akadémia s Kozmixom.

Viac


21. december 2016

[ilustračný obrázok k článku EDULAB pripravuje pre školy inovácie vo výučbe]

EDULAB pripravuje pre školy inovácie vo výučbe

Príspevok na spravodajskom portáli TASR teraz.sk „EDULAB pripravuje pre školy inovácie vo výučbe“ o projekte Moja prvá škola.

Viac


23. február 2016

[ilustračný obrázok]

ŠKOLA NA DOTYK LIVE 3

Zostrih z konferencie Škola na dotyk LIVE 3 z 11.12. 2015, ktorá sa uskutočnila v Košiciach. Zameraná bola na aktuálne trendy vo vyučovaní a dotykové technológie.

Viac


8. december 2015

[ilustračný obrázok]

TRI PREMENY ŠKOLY NA DOTYK

Keď sme s projektom Škola na dotyk začínali, nevedeli sme presne, kam nás projekt dovedie. Verili sme učiteľom, žiakom, sebe a technológii. Kam sme sa dostali?

Viac


27. november 2015

[ilustračný obrázok]

BOLI SME NA FÍNSKEJ UNIVERZITE

Dajú sa v saune vyriešiť problémy svetového kalibru? Rastú vo Fínsku co-working huby ako huby po daždi? Je fínske školstvo naozaj inovatívny a dobre naštartovaný startup? Ktorým smerom kráča to naše?

Viac