Nezisková organizácia EDULAB

VZDELÁVANIE SA NÁS TÝKAProjekty

Podporujeme slovenské školy všetkých stupňov pri efektívnej implementácii moderných trendov vzdelávania do ich každodennej praxe. Naše aktivity pre pedagógov sú zamerané predovšetkým na rozvoj ich digitálnych a pedagogických kompetencií.


Expedícia Fenomény sveta

S Fenoménmi sveta sa vyučovanie zmení na dobrodružnú expedíciu k hraniciam ľudského poznania. Nový školský predmet ponúka pedagógom na 2. stupni základných škôl príležitosť učiť jednoducho, inovatívne a atraktívne.

Viac


NIMBUS

Nimbus je autobus hravého učenia, v ktorom si žiaci a učitelia vyskúšajú systém vzdelávania pomocou hier a to nielen počítačových, ale aj tých klasických - pohybových a stolových hier.

Viac

Misia modrá planéta s Kozmixom

Projekt učiteľovi poskytuje všetky potrebné materiály na odučenie prierezovej témy Environmentálna výchova na 1. stupni ZŠ. Spája aktivity v škole a v teréne s kreatívnou hrou a interaktívnymi cvičeniami.

Viac

Malá finančná akadémia s Kozmixom

Projekt finančnej gramotnosti pre žiakov 3. a 4. ročníka ZŠ. Je ukážkou vízie projektového vyučovania, ktoré abstrahuje od predmetu a blíži sa k svetovému trendu tematického vyučovania zameraného na praktické zručnosti.

Viac

Moja prvá škola

Projekt určený pedagógom 1. stupňa základných škôl. Pripravili sme pre nich aktivity, ktoré napomôžu implementácii digitálneho vzdelávania. Učiteľom poskytujeme bezplatné semináre, pripravili sme aj kvalitný študijný materiál a bezplatne sprístupnili vzdelávací portál Kozmix.

Viac

Škôlka hrou

Balík nástrojov pre komplexný a kontinuálny rozvoj odbornej úrovne a digitálnej grmotnosti pedagógov predprimárneho vzdelávania. Newsletter, bezplatné školenia, metodická podpora, vzdelávací softvér Výlety šaša Tomáša.

Viac

Škola na dotyk

Projekt vznikol v roku 2013 s ciešom overenia využitia a prínosu dotykových technológií vo výučbe a v prostredí bežných škôl. Výsledkom projektu je okrem pozitívneho prijatia a využívania technológií aj vyše 500 voľne dostupných vzdelávacích materiálov, ktoré sú výstupmi učiteľov v praxi.

Viac

The School Dance

Veľká tanečná súťaž pre všetky materské, základné a stredné školy, v ktorej majú žiaci možnosť pripraviť svoje tanečné vystúpenie, zvečniť ho v digitálnej podobe a zažiariť na doskách Slovenského národného divadla.

Viac

Program podpory digitalizácie škôl

Program podpory digitalizácie škôl SR je iniciatívou Neziskovej organizácie EDULAB orientovanou na oblasť modernizácie vzdelávania v materských, základných a stredných školách. Program bol spustený v roku 2012 a jeho hlavným cieľom je podpora inovácií škôl zo strany súkromného sektora a neziskových organizácií.

Viac