Nezisková organizácia EDULAB

VZDELÁVANIE SA NÁS TÝKAProjekty

Podporujeme slovenské školy všetkých stupňov pri efektívnej implementácii moderných trendov vzdelávania do ich každodennej praxe. Naše aktivity pre pedagógov sú zamerané predovšetkým na rozvoj ich digitálnych a pedagogických kompetencií.


EDULAB akadémia

Vzdelávací portál pre pedagógov prvého, druhého stupňa a stredných škôl. Obsahuje vzdelávacie kurzy ukončené certifikátom pre pedagogické a atestačné portfólio. Vzdelávajte sa moderne, efektívne a zaujímavo.

Viac


Expedícia Fenomény sveta Peniaze

Zábavná vzdelávacia súťaž pre žiakov, v ktorej môžu vyhrať atraktívne ceny pre seba a finančný grant vo výške 10 000 EUR pre svoju školu.

Viac


Fenomény sveta Peniaze

Nová téma Fenoménov sveta je venovaná peniazom a finančnej gramotnosti. Žiaci zo 100 škôl na druhom stupni spoznajú peniaze zo štyroch perspektív aj prostredníctvom videí od BBC.

Viac


Expedícia Fenomény sveta

S Fenoménmi sveta sa vyučovanie zmení na dobrodružnú expedíciu k hraniciam ľudského poznania. Nový školský predmet ponúka pedagógom na 2. stupni základných škôl príležitosť učiť jednoducho, inovatívne a atraktívne.

Viac


NIMBUS

Nimbus je autobus hravého učenia, v ktorom si žiaci a učitelia vyskúšajú systém vzdelávania pomocou hier a to nielen počítačových, ale aj tých klasických - pohybových a stolových hier.

Viac


Kozmixove vesmírne dobrodružstvá / Animath

Hravé učenie matematiky s využitím rozšírenej reality na mobilnom zariadení. Mobilná aplikácia učí hravou formou malú násobilku.

[ilustračný obrázok k projektu Kozmixove vesmírne dobrodružstvá / Animath]
[ilustračný obrázok k projektu Kozmixove vesmírne dobrodružstvá / Animath]

Hravé učenie matematiky s využitím rozšírenej reality na mobilnom zariadení. Mobilná aplikácia učí hravou formou malú násobilku. Telefón sa zmení na Kozmixovu raketu a vy mu pomáhate zbierať legendárny hviezdny prach.

Aplikácia na obchode google play.

Marker na spustenie.

Projekt z verejných zdrojov podporil: [logo Fond na podporu umenia]

Misia modrá planéta s Kozmixom

Projekt učiteľovi poskytuje všetky potrebné materiály na odučenie prierezovej témy Environmentálna výchova na 1. stupni ZŠ. Spája aktivity v škole a v teréne s kreatívnou hrou a interaktívnymi cvičeniami.

Viac

Malá finančná akadémia s Kozmixom

Projekt finančnej gramotnosti pre žiakov 3. a 4. ročníka ZŠ. Je ukážkou vízie projektového vyučovania, ktoré abstrahuje od predmetu a blíži sa k svetovému trendu tematického vyučovania zameraného na praktické zručnosti.

Viac

Moja prvá škola

Projekt určený pedagógom 1. stupňa základných škôl. Pripravili sme pre nich aktivity, ktoré napomôžu implementácii digitálneho vzdelávania. Učiteľom poskytujeme bezplatné semináre, pripravili sme aj kvalitný študijný materiál a bezplatne sprístupnili vzdelávací portál Kozmix.

Viac

Škôlka hrou

Balík nástrojov pre komplexný a kontinuálny rozvoj odbornej úrovne a digitálnej grmotnosti pedagógov predprimárneho vzdelávania. Newsletter, bezplatné školenia, metodická podpora, vzdelávací softvér Výlety šaša Tomáša.

Viac

Škola na dotyk

Projekt vznikol v roku 2013 s ciešom overenia využitia a prínosu dotykových technológií vo výučbe a v prostredí bežných škôl. Výsledkom projektu je okrem pozitívneho prijatia a využívania technológií aj vyše 500 voľne dostupných vzdelávacích materiálov, ktoré sú výstupmi učiteľov v praxi.

Viac

The School Dance

Veľká tanečná súťaž pre všetky materské, základné a stredné školy, v ktorej majú žiaci možnosť pripraviť svoje tanečné vystúpenie, zvečniť ho v digitálnej podobe a zažiariť na doskách Slovenského národného divadla.

Viac

Program podpory digitalizácie škôl

Program podpory digitalizácie škôl SR je iniciatívou Neziskovej organizácie EDULAB orientovanou na oblasť modernizácie vzdelávania v materských, základných a stredných školách. Program bol spustený v roku 2012 a jeho hlavným cieľom je podpora inovácií škôl zo strany súkromného sektora a neziskových organizácií.

Viac